All-in tarieven

Van Leussen Van den Broek Notarissen streeft ernaar zijn cliënten niet alleen een scherp tarief, maar tevens een alles inclusief tarief te bieden, zodat u van tevoren exact weet waar u aan toe bent, zonder verrassingen achteraf. Wij doen u graag per omgaande een offerte. U kunt deze aanvragen via het formulier op de tarievenpagina, maar u kunt ons uiteraard ook even bellen. Wij helpen u dan direct!

 

....verder lezen

Ligging kantoren

Molenaarsgraaf, Gorinchem en Arkel zijn aangegeven op dit overzichtskaartje. Beiden plaatsen zijn uitstekend bereikbaar vanuit, en centraal gelegen in, de vierhoek Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Den Bosch.

 

....verder lezen

Kantoornieuws

Onze vestigingen

Hierbij willen wij u berichten dat notaris mr. Jella van Troost met ingang van 1 januari jongstleden niet meer aan ons kantoor verbonden is. Jella wilde graag een andere weg inslaan en heeft daarom haar ontslag als notaris ingediend. Inmiddels heeft zij eervol ontslag gekregen. Wij vinden haar vertrek heel jammer, maar respecteren uiteraard haar beslissing en zullen zorgen voor een goede opvolging in de lopende zaken van Jella van Troost.

Gelukkig kunnen wij u ook meteen melden dat inmiddels de benoemingsprocedure is opgestart voor de benoeming van twee nieuwe notarissen: mr. Jennes Goes en mr. Hert van Praag.
Voor velen van u zijn dit twee bekende namen aangezien Jennes Goes en Hert van Praag reeds lange tijd aan ons kantoor verbonden zijn.

Voor Jennes Goes is een benoemingsverzoek gedaan voor opvolging in het protocol van notaris Van Troost. Jennes heeft zijn sporen ruimschoots verdiend op ons kantoor. Hij is in 1996 in dienst getreden en kent de streek en de lokale clientèle als geen ander. Hiermee zal Jennes ook in het protocol van zijn vader wijlen notaris mr. D.C. Goes opvolgen. Dit gegeven maakt de cirkel meer dan mooi rond.

Voor Hert van Praag is een benoemingsverzoek gedaan voor opvolging in het protocol van oud-notaris Ottevangers. Ook Hert loopt inmiddels al behoorlijk lang op ons kantoor rond. Eerst een jaar of tien als interim-waarnemer/kandidaat-notaris en sinds begin 2016 in vaste dienst.

Voorgaande aankondiging is uiteraard onder voorbehoud van een succesvolle afronding van de benoemingsprocedure.

Ons team met Caroline van Rooijen op onze vestiging in Gorinchem, Yvonne Wansleeben op onze vestiging in Arkel, Jennes Goes en Hert van Praag op onze vestiging in Molenaarsgraaf staat onveranderd voor de vertrouwde kernwaarden van ons kantoor: hoge kwaliteit, uitgebreide kennis en goede dienstverlening aan onze relaties.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich te allen tijde wenden tot de notarissen van ons kantoor of tot kantoordirecteur Michiel van den Eerenbeemt.

Hartelijke groet,
Caroline van Rooijen (notaris te Gorinchem) en Yvonne Wansleeben (notaris te Arkel)