Het oprichten van een BV

De notaris is één van de instanties waarmee u te maken krijgt bij het oprichten van een BV.

Van Leussen Van den Broek kan de oprichting van de BV snel en goedkoop verzorgen. Wellicht beantwoorden de onderstaande antwoorden een aantal van uw vragen.

 1. Wat is een BV?
 2. Wat doet de notaris precies?
 3. Welke gegevens heeft de notaris nodig?
 4. Moet ik bij de notaris langsgaan?
 5. Wat kost een akte van oprichting?
 6. Welke actie moet ik nu ondernemen?
 7. Nadere informatie.

Wat is een BV?

Voor een ondernemer kan het aantrekkelijk zijn om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer via een besloten vennootschap (BV). Redenen hiervoor kunnen ondermeer zijn dat het kapitaal in aandelen is verdeeld, waarbij de aandelen in handen zijn van aandeelhouder(s). De aandeelhouders zijn daarbij slechts in beperkte mate aansprakelijk voor de schulden van de BV.

De BV is zoals dat heet een rechtspersoon, met dezelfde juridische status, rechten en plichten als een natuurlijk persoon. De BV zelf wordt als ondernemer gezien, de directeur is in dienst en handelt uit naam van de vennootschap. Een BV kan zelfstandig of samen met anderen worden opgericht.

Sinds de invoering van de Flex-BV is er meer vrijheid in de vormgeving van de statuten en is het belangrijk om u op dit gebied goed te laten adviseren. Enkele kenmerken van de Flex-BV zijn:

 1. Er is geen minimumkapitaal meer vereist. Een BV kan al worden opgericht met een geplaatst kapitaal van één eurocent!
 2. Er is geen bankverklaring of accountantsverklaring meer nodig.
 3. Uitgestelde stortingsplicht.
 4. Een blokkeringsregeling (beperkende bepalingen bij de overdracht van aandelen) kán worden opgenomen, maar is niet meer verplicht.
 5. In de statuten kunnen ruimere verplichtingen aan aandeelhouders opgelegd worden.
 6. Invoering van een uitkeringstest: het bestuur van een BV dient bij het doen van een uitkering uit de BV te beoordelen of de BV als gevolg van de uitkering kan blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Hierbij moet in het algemeen ongeveer één jaar vooruitgekeken worden. Wordt de uitkeringstest niet zorgvuldig gedaan, dan kan het bestuur van de BV persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.
 7. Aandelen kunnen winstrechtloos of stemrechtloos gemaakt worden.
 8. Bepaald kan worden dat aandeelhouders van een bepaalde soort aandelen bepaalde bestuurders of commissarissen kunnen benoemen.
 9. Besluitvorming buiten vergadering is versoepeld en kan ook per email.
 10. Besluitvorming in het buitenland is mogelijk.
 11. De termijn voor het oproepen van een vergadering van aandeelhouders is verkort tot ten minste 8 dagen.
Welke bepalingen het beste aansluiten bij uw bedrijf en uw wensen, spreken we graag met u door.

....omhoog

Wat doet de notaris precies?

De notaris verzorgt de akte van oprichting. Deze akte van oprichting bevat de statuten, de "spelregels" van de BV. Voordat de akte kan worden getekend, dienen de volgende stappen te zijn doorlopen:

 1. De notaris heeft een aantal gegevens van u nodig. Deze kunt u aanleveren via ons on-line intakeformulier.
 2. Wij verzorgen voor u de inschrijving bij de Kamer van koophandel. De benodigde formulieren vullen wij voor u in. Deze hoeft u alleen maar te ondertekenen bij het passeren van de akte van oprichting.
 3. Zijn de toestemming van het Ministerie en de bankverklaring verkregen, dan kan de akte
  van oprichting getekend worden door de oprichter (of door een gevolmachtigde uit zijn naam) en door de notaris.

....omhoog

Welke gegevens heeft de notaris nodig?

Voor het opstellen van akte van oprichting heeft de notaris de volgende gegevens van u nodig:

 1. Naam, zetel en doel van de BV, op te geven via ons on-line intakeformulier.
 2. Kopie legitimatiebewijs van de oprichter(s).

Wij verzorgen voor u de inschrijving bij de Kamer van koophandel. De benodigde formulieren vullen wij voor u in. Deze hoeft u alleen maar te ondertekenen bij het passeren van de akte van oprichting.

....omhoog

Moet ik bij de notaris langsgaan?

Voor het tekenen van de akte van oprichting bent u van harte welkom op één onze vestigingen in Molenaarsgraaf, Arkel of Gorinchem, centraal gelegen in Nederland (regio Dordrecht/Gorinchem).

Is de afstand tot ons kantoor een bezwaar? Het is niet noodzakelijk dat u bij ons langskomt. Desgewenst sturen wij u kostenloos een volmacht toe. Nadat wij de getekende volmacht van u retour hebben ontvangen, kunnen wij de akte namens u passeren. Het tekenen van de volmacht kunt u doen bij een notaris bij u in de buurt.

....omhoog

Wat kost het oprichten van een BV?

Bij Van Leussen Van den Broek Notarissen bent u zeer voordelig uit voor een oprichtingsakte. Hieronder ziet u een overzicht van de kosten, inclusief de bijkomende kosten:

 

Honorarium akte van oprichting € 400,00
Inschrijving KvK € 15,00
BTW € 87,15
Totaal oprichting € 502,15

 

Het hiervoor gepresenteerde tarief is van toepassing op een 'standaard' oprichting. Dit zal meestal het geval zijn. Wanneer uit het gesprek met de behandelaar van uw aanvraag mocht blijken dat uw persoonlijke wensen en/of omstandigheden veel meerwerk voor ons met zich meebrengen, dan zal hij u dat direct aangeven.

Wij garanderen u dat u op het moment dat u ons opdracht geeft tot het opstellen van de akte, u absolute helderheid heeft over de totale kosten.

....omhoog

Welke actie moet ik nu ondernemen?

Wilt u dat ons kantoor de oprichting van de BV voor u verzorgt? Of heeft u nog onbeantwoorde vragen?

Vult u gerust ons on-line intakeformulier in, waarna wij u terugbellen voor het bespreken van de details.

Uiteraard kunt u ook zelf eerst vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wij zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 0184-641600. U kunt vragen naar mevrouw Patricia Roeleveld. Zij helpt u graag verder.

Meer contactinformatie vindt u op onze contactpagina.

....omhoog

Nadere informatie

Voor uitgebreide informatie met betrekking tot de besloten vennootschap verwijzen wij u graag naar de website van de Kamer van Koophandel

....omhoog