Efficiënte workflow

Sommigen zijn van mening dat een notariskantoor dat lage tarieven hanteert kennelijk ook wel slechte kwaliteit zal afleveren.

Gelukkig is het tegendeel waar gebleken. Juist doordat wij zo efficiënt georganiseerd zijn, zijn wij niet alleen in staat om voordelig te offreren, maar behoren wij volgens recente cijfers van het kadaster zelfs aantoonbaar tot de notariskantoren met de laagste foutmarges.

Wij hebben gemerkt dat een efficiënt werkproces inmiddels een uitermate belangrijk instrument is geworden en durven te stellen dat dit een belangrijke pijler van ons kantoor is. De positieve geluiden van zowel onze clientèle als van de diverse toeleveranciers bevestigen dit.