Mijn hypotheek is afgelost. Wat nu?

Voor het afsluiten van uw hypotheek bent u ooit bij een notaris geweest voor het tekenen van een hypotheekakte. Dit document werd vervolgens ingeschreven in het hypothekenregister van het kadaster.

Op het moment dat u de hypotheeklening heeft afgelost, verdwijnt niet automatisch de inschrijving bij het kadaster. Voor het verwijderen van die aantekening is weer tussenkomst van een notaris vereist. Door het indienen van een zogeheten royementsakte wordt uw hypothecaire inschrijving definitief verwijderd.

Wellicht beantwoorden de onderstaande antwoorden een aantal van uw vragen.

 1. Wat is een royement of doorhaling?
 2. Moet ik zelf de doorhaling regelen?
 3. Wat zijn de voordelen van vooraf doorhalen?
 4. Wat doet de notaris precies?
 5. Welke gegevens heeft de notaris nodig?
 6. Moet ik bij de notaris langsgaan?
 7. Wat kost een doorhaling?
 8. Welke actie moet ik nu ondernemen?

Wat is een royement of doorhaling?

Om deze vraag te beantwoorden is het goed om kort het begrip 'hypotheek' te verduidelijken. In Nederland houdt het Kadaster niet alleen bij wie eigenaar is van welke woning, maar ook wie er nog meer op een bepaalde manier rechten kan doen gelden op die woning. Op het moment dat u een hypotheeklening accepteerde, verleende u aan uw geldverstrekker het recht om uw woning te verkopen voor het geval de aflossing of rente niet op tijd zouden worden betaald. Dit recht heet 'hypotheekrecht'.

Dit hypotheekrecht is aangetekend bij het kadaster en verdwijnt niet vanzelf met het aflossen van de lening. De notaris maakt een royementsakte of doorhalingsakte (deze termen worden door elkaar gebruikt), waarmee de aantekening bij het kadaster verdwijnt.

....omhoog

Moet ik zelf de doorhaling regelen?

De noodzaak tot royeren komt doorgaans aan het licht bij verkoop van de woning of bij een nieuwe hypotheekaanvraag.

Zodra u uw woning verkoopt, zal de nieuwe eigenaar niets met uw hypothecaire inschrijving te maken willen hebben. De notaris zal voor de overdracht de oude hypotheekbank vragen om medewerking tot doorhaling. U hoeft zelf geen actie te ondernemen. De kosten voor doorhaling vindt u terug op uw eindafrekening inzake de verkoop.

Als u een nieuwe hypotheek afsluit, die eerste in rangorde wordt, zal de nieuwe bank eisen dat de bestaande inschrijving ten gunste van een andere geldverstrekker wordt doorgehaald. Ook hier zal de notaris de vorige hypotheekhouder om medewerking tot doorhaling verzoeken. U hoeft zelf geen actie te ondernemen. De kosten voor doorhaling vindt u terug op uw eindafrekening inzake de oversluiting.

....omhoog

Wat zijn de voordelen van vooraf doorhalen?

Let op: U kunt een hypotheek pas laten doorhalen als deze geheel is afgelost. Bent u voor de aflossing afhankelijk van de verkoopopbrengst van uw woning, of van een nieuwe hypothecaire lening, dan kan pas worden doorgehaald op het moment van verkoop of oversluiting. Het doorhalingsproces wordt dan geruisloos door de notaris in werking gezet. U hoeft geen actie te ondernemen.

Heeft u echter uw hypotheek reeds afgelost? Dan bent u vrij om uw hypotheek te laten doorhalen via een notaris. De voordelen hiervan zijn onder meer:

 1. U heeft de kosten van doorhaling in de hand, omdat u de notaris kiest. Dit is anders in het geval de koper van uw woning een notaris aanwijst.
 2. U voorkomt administratieve vervuiling en vertraging. Hoe ouder een hypotheek is, hoe moeilijker het dikwijls voor een bank te achterhalen is of de lening nog loopt.
 3. Indien u een nieuwe hypotheekofferte aanvraagt, bespoedigt u het beoordelingstraject voor de nieuwe bank.

....omhoog

Wat doet de notaris precies?

De notaris gaat bij de betrokken geldverstrekker na of de hypotheeklening daadwerkelijk is afgelost. Vervolgens maakt de notaris een zogeheten royementsvolmacht op, die hij aan de geldverstrekker toezendt. Zodra de door de geldverstrekker ondertekende volmacht retour is ontvangen, kan de volmacht worden verwerkt in een royementsakte. Dit is een officieel door de notaris ondertekend stuk, dat wordt ingediend bij het Kadaster. Nadat het Kadaster het stuk heeft toegepast, is de inschrijving in het hypothekenregister daadwerkelijk verdwenen.

Nadat de hypotheek is uitgeschreven uit het kadaster, ontvangt u van ons een bevestiging van doorhaling. Onze nota hoeft u pas na de uitschrijving te voldoen.

....omhoog

Welke gegevens heeft de notaris nodig?

Voor het verwerken van een hypotheekroyement heeft de notaris de volgende gegevens van u nodig:

 1. Een recent leningoverzicht van uw geldverstrekker.
 2. Uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres).
 3. Een kopie van uw (geldige) legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitkaart).
 4. Indien de hypotheek op een ander object is gevestigd dan uw woonadres, graag exacte opgave van het betreffende pand/perceel.

....omhoog

Moet ik bij de notaris langsgaan?

U hoeft de royementsakte niet mede te ondertekenen. U hoeft dus niet op ons kantoor te verschijnen. De gehele procedure wordt per post met u afgehandeld.

....omhoog

Wat kost een royementsakte?

Bij Van Leussen Van den Broek Notarissen kost een royement € 95,00 per gehele doorhaling, inclusief ons honorarium, BTW, en de kosten voor het kadaster. Let op, hiervoor gelden 2 voorwaarden:

 1. uw hypotheek is reeds algeheel afgelost en er hoeft geen geldverkeer meer via de notaris te lopen;
 2. het betreft een hypotheek op een woning of overig onroerend goed; betreft het echter een doorhaling van een hypotheek op een schip, woonark of ander vaartuig, dan bedraagt het tarief €150,00, inclusief BTW en registratiekosten.

....omhoog

Welke actie moet ik nu ondernemen?

Wilt u dat ons kantoor de doorhaling voor u verzorgt? U kunt dan de hierboven gevraagde gegevens aanleveren per e-mail of per reguliere post.

Heeft u nog onbeantwoorde vragen? Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wij zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 0184-641600. U kunt vragen naar mevrouw A. van Straten.

Meer contactinformatie vindt u op onze contactpagina.

....omhoog