Woning aankopen en de notaris

U bent voornemens een woning te kopen? Wij lichten de stap naar de notaris toe! Wellicht beantwoorden de onderstaande antwoorden een aantal van uw vragen.

  1. Wat is het verschil tussen een koopovereenkomst en een leveringsakte?
  2. Wat doet de notaris precies?
  3. Moet ik bij de notaris langs gaan?
  4. Ik heb een hypotheek nodig. Kan ik dit zelf regelen?
  5. Wat kost een leveringsakte?
  6. Wij kopen ongehuwd aan. Wat dienen wij te regelen?
  7. Welke actie moet ik nu ondernemen?

Verschil koopovereenkomst en leveringsakte

De koopovereenkomst is het schriftelijke document waarin verkoper en koper afspraken maken over de voorgenomen overdracht van de woning, onder andere over de koopprijs en de opleverdatum. Met het tekenen van de koopovereenkomst gaat de eigendom echter nog niet over.

De leveringsakte is het schriftelijke document dat wordt opgesteld door de notaris, waarin uitvoering wordt gegeven aan de afspraken uit de koopovereenkomst. Deze leveringsakte wordt door verkoper en koper getekend op de datum die in de koopakte is overeengekomen. Ook de koopprijs wordt pas op die datum, via een aparte bankrekening bij de notaris, voldaan. Zodra de leveringsakte door de notaris is ingeschreven bij het kadaster, is de koper de nieuwe eigenaar.

....omhoog

Wat doet de notaris precies?

De notaris gaat onder meer na of de verkoper bevoegd is om daadwerkelijk over de verkochte woning te beschikken. Zo is het belangrijk om na te gaan of de verkoper eerder gehuwd is geweest of dat verkoper de woning uit een nalatenschap heeft verkregen. Voorts gaat de notaris via onderzoek bij het kadaster na of er bijzondere verplichtingen, zoals bijvoorbeeld erfdienstbaarheden of voorkeursrechten van derden bestaan met betrekking tot het verkochte. De bevindingen van de notaris worden op basis van de voorwaarden uit de koopovereenkomst gecombineerd in de leveringsakte, het document dat verkoper en koper samen met de notaris tekenen. Indien van toepassing stelt de notaris ook een hypotheekakte op en vraagt hij bij de hypotheekbank de gelden op om de koopsom te kunnen voldoen. Na ondertekening dient de notaris een afschrift van de akte van levering (en eventueel van de hypotheekakte) in bij het kadaster, waarmee de koper de nieuwe eigenaar is.

....omhoog

Moet ik bij de notaris langs gaan?

Indien de koper voor de financiering van de aankoop een hypotheek nodig heeft is zijn persoonlijke aanwezigheid bij de notaris wettelijk verplicht. De verkoper kan te allen tijde een volmacht tekenen en hoeft dus niet aanwezig te zijn bij de overdracht.

....omhoog

Hypotheek regelen

Nadat u de koopovereenkomst heeft getekend wilt u zich wellicht oriënteren op de keuze van een hypotheekverstrekker. Heeft u een hypotheekbank gevonden, dan zal deze de geldlening niet direct aan u verstrekken. Het geldverkeer loopt doorgaans via de notaris, die de onderliggende afspraken tevens zal vastleggen in een hypotheekakte.

....omhoog

Wat kost een leveringsakte?

In de koopovereenkomst wordt bepaald voor wiens rekening de kosten van de overdracht zijn.

Vrij op naam wil zeggen dat de kosten van de overdracht (inclusief eventueel BTW en overdrachtsbelasting) voor rekening van de verkoper geschiedt. De kosten van de hypotheekakte vallen hier echter niet onder.

Kosten koper houdt in dat de kosten van overdracht (notariskosten, kadasterkosten, overdrachtsbelasting) voor rekening van de koper komen. Ook de kosten van de financiering zijn voor rekening van de koper.

Overige kosten hebben overwegend betrekking op de kosten van de hypotheeklening (afsluitprovisie, taxatiekosten, e.d.). Hierover kan de bank u het beste informeren.

Klik hier voor een vrijblijvende kostenopgave. U ontvangt per omgaande een vrijblijvende offerte voor onze kosten van een leveringsakte en/of hypotheekakte.

Wij hanteren All-in tarieven, dus geen vervelende bijkomende kosten achteraf!

....omhoog

Ongehuwd aankopen

Koopt u samen aan maar bent u ongehuwd? Normaal gesproken bent u dan in geval van overlijden niet elkaars erfgenaam. Dit kunt u voorkomen door het aangaan van een samenlevingscontract in combinatie met twee (gelijkluidende) testamenten, die wij u vanaf slechts EUR 399,00 inclusief BTW en registratiekosten kunnen aanbieden.

....omhoog

Welke actie moet ik nu ondernemen?

Wilt u dat ons kantoor de akte van levering voor u verzorgt? Of heeft u nog onbeantwoorde vragen?

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wij zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 0184-641600. U kunt vragen naar de heer M. van den Eerenbeemt.

Meer contactinformatie vindt u op onze contactpagina.

....omhoog