Zelf uw huis verkopen? Wat te doen:

Zelf uw woning verkopen zonder tussenkomst van een makelaar. Indien u en de koper het eens zijn over de koopprijs, of indien u anderszins van mening bent dat u zonder zijn expertise kunt, is het mogelijk.
Zonder verder in te gaan op de vraag of het passeren van een makelaar verstandig is, willen wij hieronder graag een aantal vragen beantwoorden die kunnen rijzen als u besloten heeft de verkoop zelf ter hand te nemen.

  1. Wat is een koopakte of koopovereenkomst eigenlijk?
  2. Wat is het verschil tussen een koopakte en een leveringsakte?
  3. Moet een koopovereenkomst altijd schriftelijk?
  4. Wie stelt de koopakte op?
  5. Wat gebeurt er na de koopakte?
  6. Kan de koopakte even wachten?
  7. Moet ik bij de notaris langsgaan?
  8. Wat kost het laten opstellen van een koopakte? Wie betaalt wat?
  9. Welke actie moet ik nu ondernemen?

Wat is een koopakte of koopovereenkomst

eigenlijk?

Een koopakte is een document waarin u de afspraken (de overeenkomst) die u met de koper van uw woning heeft gemaakt schriftelijk vastlegt. Belangrijke onderdelen van de koopakte zijn onder meer de koopprijs en de opleveringsdatum.

Waarom wordt er ook wel gesproken van voorlopige koopakte of voorlopige koopovereenkomst? De verplichtingen die u aangaat zijn wel degelijk bindend, echter met het tekenen van de koopakte gaat nog niet de eigendom van de woning over op de koper. Daarvoor is een aparte leveringsakte vereist, die later via de notaris wordt getekend.

....omhoog

Wat is het verschil tussen een koopakte en een

leveringsakte?

Koop en levering zijn 2 verschillende dingen. Indien u in de kiosk een krant afrekent, vallen het moment van koop en levering samen. Bij de koop van onroerend goed is dit anders, dat is bepaald in de Nederlandse wetgeving. Verkoopt u uw woning, dan tekent u eerst een document waarin u onder meer de koopprijs en de opleverdatum overeenkomt met de koper. Dit document wordt de koopakte genoemd.

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe koper daadwerkelijk de eigenaar van de woning wordt, is tussenkomst van de notaris vereist door middel van een leveringsakte. De leveringsakte wordt door verkoper en koper getekend op de datum die in de koopakte is overeengekomen. Ook de koopprijs wordt pas op die datum, via een aparte bankrekening bij de notaris, voldaan. Zodra de leveringsakte door de notaris is ingeschreven bij het kadaster, is de koper de nieuwe eigenaar.

....omhoog

Moet een koopovereenkomst altijd schriftelijk?

Ja, sinds 2003 dient volgens de Nederlandse wetgeving een overeenkomst tot verkoop van een woning aan een particulier schriftelijk te worden aangegaan. Een mondelinge overeenkomst is niet rechtsgeldig.

....omhoog

Wie stelt de koopakte op?

De koopakte kunt u in principe zelf opstellen, echter, veel handiger is het om ons notariskantoor de koopakte voor u te laten opstellen. Dit doen wij, in overleg met verkoper en koper, snel en zeer voordelig. Het enige dat wij van u terugvragen is dat wij ook de uiteindelijke leveringsakte mogen passeren.

....omhoog

Wat gebeurt er na de koopakte?

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe koper daadwerkelijk de eigenaar van de woning wordt, dienen er door de notaris een aantal wettelijke procedures te worden gevolgd. Hij stelt een zogeheten leveringsakte op die door verkoper en koper dient te worden getekend, en hij zorgt voor verrekening van de koopsom en de eventuele af te lossen hypotheek.

Zodra de leveringsakte door de notaris is ingeschreven bij het kadaster, is de koper de nieuwe eigenaar.

....omhoog

Kan de koopakte even wachten?

Na het tekenen van de koopakte heeft de koper een wettelijk geregelde bedenktijd van 3 dagen. Hoe langer u het tekenen van een koopakte uitstelt, hoe langer u als verkoper in onzekerheid blijft. Een koopakte die eenmaal onherroepelijk is na het verstrijken van de bedenktijd zorgt weliswaar niet direct voor de eigendomsoverdracht, maar is wel bindend.

....omhoog

Moet ik bij de notaris langsgaan?

Nee, zodra de koopakte door ons is opgesteld ontvangt u deze per per e-mail of per reguliere post. U en de koper kunnen de koopakte zelf ondertekenen, u hoeft hiervoor niet langs te komen. Na ondertekening ontvangen wij de koopakte graag zo spoedig mogelijk retour zodat wij de leveringsakte voor u kunnen opmaken.

Ook voor het tekenen van de leveringsakte hoeft u als verkoper niet op ons kantoor langs te komen. U mag desgewenst een volmacht afgeven aan één van onze medewerkers.

....omhoog

Wat kost het laten opstellen van een koopakte?

De koopakte kost slechts € 242,00:
Het opstellen van een koopakte doen wij, in overleg met verkoper en koper, snel en voor slechts € 242,00. Dit is gezien onze ruime ervaring niet alleen praktisch voor u, maar ook voor ons, omdat wij uw gegevens kunnen hergebruiken bij het opstellen van de leveringsakte. Het enige wat wij logischerwijs van u terugvragen is dat wij ook de uiteindelijke leveringsakte mogen passeren. Wilt u niet dat de leveringsakte bij ons passeert? Dan kost de koopovereenkomst € 425,00.

Wie betaalt wat ten tijde van de levering?

Wat de verkoper betaalt-> doorhalingskosten van de oude hypotheek:
Indien u - als verkoper - bij de overdracht van de woning een oude hypotheek aflost, zal de notaris de hypotheek verwijderen bij het kadaster. Dit wordt doorhalen of royeren van de hypotheek genoemd. De kosten hiervan zijn bij ons kantoor zeer laag, slechts €150,00 per doorhaling, inclusief kadasterkosten en BTW.

Wat de koper betaalt:
De kosten van de leveringsakte komen doorgaans voor rekening voor de koper. Deze kosten plus de overdrachtsbelasting voor de overheid noemt men ook wel 'kosten koper'. Via de knop 'tarieven' bovenaan deze pagina kan de koper overigens zelf een zeer voordelige all-in offerte opvragen voor de overdrachtskosten via ons kantoor. De offerte komt binnen 2 uur retour per e-mail, of direct via de telefoon.

....omhoog

Welke actie moet ik nu ondernemen?

Wilt u dat ons kantoor de koopakte voor u opstelt?

Klik hier om direct een vragenformulier te downloaden. Dit formulier kunt u afdrukken en samen met de wederpartij invullen. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u aan ons retourneren, waarna u van ons de koopakte toegezonden krijgt.

.

Bespreekt u de details liever telefonisch, of heeft u nog onbeantwoorde vragen?

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wij zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 0184-641600. U kunt vragen naar Saskia den Uil of Joyce Jongeneel. Zij helpen u graag verder.

Meer contactinformatie vindt u op onze contactpagina.

....omhoog